Doorbraak over Oosterweel. Burgerbewegingen, BAM, stad en haven hebben akkoord over ‘voorkeursvariant’. Daarmee is weg helemaal vrij voor volledige overkapping.

Op 6 februari stelde het Toekomstverbond (burgerbewegingen en politiek) een akkoord over het Oosterweeldossier voor. Dit is goed nieuws voor het Oosterweeldossier. Gescheiden verkeer tot in Merksem en de Oosterweelknoop compacter en verschoven richting haven! Meer groen gered aan ‘t Noordkasteel dus. Maar ook voor Spoor Oost. Want, nu is…