Alternatieven Parking Spoor Oost – Studie van bewonersvereniging stelt alternatieven voor via 5 quick-wins

Omdat Spoor Oost weinig gehoor vond bij het stadsbestuur, heeft ze in november 2014 zelf een mobiliteitsdeskundige onder de arm genomen. Op basis van dit deskundig advies concluderen we dat Spoor Oost niet de enige locatie is om de parkeernood van het Sportpaleis op te vangen die Oosterweel veroorzaakt. Hieronder stelt PSO 5 quick wins voor de Park Spoor Oost kunnen verlichten met maar liefst 1000 parkeerplaatsen. Dat is bijna de helft van het maximale aantal.

Allereerst nog een kort woordje over onze motivatie om een expert in te roepen. Op 8 november 2014 vond een tweede denkdag plaats rond de invulling van Spoor Oost. Hier konden de buurtbewoners kennis maken met de plannen van de stad betreffende de invulling van de site Spoor Oost.

Na inzage van het ontwerp betreurde de bewonersvereniging dat de site grotendeels bleef ingevuld door parking en dat er onvoldoende permanente publieke ruimte wordt voorzien. Het stadsbestuur blijft vasthouden aan een parking als hoofdfunctie en weinig aan de functie van park. Als bewonersvereniging betreuren we dan ook het uitgangspunt dat de buurt de overschot krijgt van de site Spoor Oost.

Op basis van de studie presenteert de bewonersvereniging 5 quick wins (klik hier voor de uitgebreide studie te lezen) voor minder parking en meer park op Spoor Oost. Hiermee willen we de stad alsnog overtuigen om haar plannen aan te passen.

Quick win 1 – Voorzie meer ‘Park & Ride’ in het oosten van de stad
Vanuit het oosten bieden de parkeerterreinen van Wijnegem Shopping Center en Makro een potentieel van duizenden parkeerplaatsen met een vlotte tramverbinding naar het Sportpaleis.

Quick win 2 – Voorzie meer ‘Park & Ride’ in het zuiden van de stad
Vanuit het zuiden is er ruimte beschikbaar op de parkeerterreinen van het Justitiepaleis, Antwerp Expo en Desguinlei, waarbij het vervoer naar het Sportpaleis deels per tram en deels met pendelbussen verzorgd kan worden.

Quick win 3 – GAPA moet bedrijfsparkeerterreinen inzetten
In de directe omgeving kunnen bedrijfsparkeerterreinen in een klein deel van de parkeerbehoefte voorzien. Hiervoor kan het stadsbestuur opdracht geven aan het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (de stedelijke regisseur m.b.t. parkeren in Antwerpen). Zij zijn het best geplaatst om dit globaal aan te pakken.

Quick win 4 – Overleg met het Sportpaleis over alternatieven zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen stad en Sportpaleis
De overeenkomst die het stadsbestuur en Sportpaleis in het verleden afsloten biedt de ruimte om alternatieven te bespreken voor parking. PSO verzoekt het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid te nemen en samen met het sportpaleis en partners (zoals De Lijn) onze voorgestelde alternatieven serieus te nemen.

Quick win 5 – Programmatie Sportpaleis en Lotto Arena beter afstemmen

De programmatie van Sportpaleis en Lotto Arena kan beter op elkaar afgestemd worden waardoor het aantal benodigde parkeerplaatsen sterk gereduceerd kan worden.

Elke quick-win werd uitgeschreven in het rapport dat je onderaan deze pagina kan downloaden.

Als bewonersvereniging blijven we ons constructief opstellen en presenteren we daarom deze 5 quick-wins. De bewonersvereniging biedt het stadsbestuur de nodige alternatieven aan die duurzaam, kostenbewust en efficiënt zijn voor alle partijen.

We vatten onze aanbevelingen voor het stadsbestuur nogmaals samen:

  1. AG VESPA het terrein laten hertekenen, met een groter deel van het terrein beschikbaar voor de buurt.
  2. Gelijktijdig mensen en tijd steken in het bewerkstelligen van de voorgestelde 5 quick-wins om parking gespreid & gedifferentieerd te realiseren.
  3. De gereserveerde publieke middelen van 6.245.000 Euro (deze raming werd goedgekeurd in een collegebesluit) voor Spoor Oost evenwichtig en duurzaam in te zetten voor de buurt en meer publieke ruimte.