Definitief ontwerp Park Spoor Oost beschikbaar

De bewonersvereniging kreeg onlangs inzage in het collegebesluit van 23 januari 2015 dat de definitieve invulling regelt van de NMBS-site Spoor Oost. Hieronder vind je het integrale collegebesluit en een foto van het definitieve ontwerp terug.

Voor het integrale collegebesluit van 23 januari 2015 klik hier

Voor een foto van het ontwerp klik hier of voor het volledige pdf-bestand klik hier (17MB)

Voor het verzoek tot ontheffing van de MER-verplichting (december 2014) m.b.t. Spoor Oost klik hier

Voor de ontsluitingsstudie en potentietoets Spoor Oost (juni 2014) klik hier

Meer informatie krijg je tijdens ons infocafé op 10 februari in pleinhuis Zermatt. Schrijf je in via onze facebookpagina of stuur een e-mail naar parkspooroost@outlook.com