Documentaire ‘The Human Scale’ 1 oktober 2018

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen wil de bewonersvereniging de toekomst van Spoor Oost terug onder de aandacht brengen van beleid en politiek. Wat heeft Spoor Oost en omliggende omgeving tot Den Dam en Sportpaleis echt nodig? Werd rekening gehouden met wat bewoners nodig hebben? Was dit op mensenmaat? Waar moet de politiek de komende 6 jaar aandacht aan besteden.

Hiervoor vertonen we ‘The Humans Scale’ op 1 oktober 2018 in filmhuis Klappei. Het is een legendarische documentaire over hoe je steden op mensenmaat kunnen maken. Voor de documentaire volgt een vergelijking tussen Park Spoor Noord en Park Spoor Oost en kunnen aanwezigen in debat gaan. Waarover gaat de documentaire? De helft van de wereldbevolking leeft in steden. Tegen 2050 wordt dat 80%. De huidige organisatie van onze steden brengt overconsumptie van fossiele brandstoffen, klimaatverandering, eenzaamheid, en zware gezondheidsproblemen teweeg. Maar kan het ook niet anders?

De Deense architect en professor Jan Gehl bestudeert al vier decennia lang het menselijk gedrag in de stedelijke context. Hij beschreef hoe onze moderne steden interactie tussen mensen bemoeilijken, en pleit ervoor om bij stadsplanning de menselijke behoefte aan samenhorigheid en intimiteit centraal te stellen.

Gehl’s werk lag aan de grondslag van een andere aanpak bij het inrichten van de openbare ruimte: parken, pleinen, wandelstraten, fietsinfrastructuur … eerst in Kopenhagen, maar intussen zowat overal ter wereld. In deze documentaire komt dan ook een internationale reeks denkers, architecten en stadsontwikkelaars aan het woord.

De documentaire is Deens gesproken met Engelse ondertitels. * Dit is de eerste avond in de reeks Maandelijks op Maandag, een reeks van negen maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste maandag van de maand in Klappei.

Regisseur: Andreas Dalsgaard | Duur: 77 min. | Land: Denemarken | Jaar: 2012

Wil je 1 oktober 2018 komen? Zet je dan aanwezig op ons facebookevenement.