Doorbraak over Oosterweel. Burgerbewegingen, BAM, stad en haven hebben akkoord over ‘voorkeursvariant’. Daarmee is weg helemaal vrij voor volledige overkapping.

Op 6 februari stelde het Toekomstverbond (burgerbewegingen en politiek) een akkoord over het Oosterweeldossier voor. Dit is goed nieuws voor het Oosterweeldossier. Gescheiden verkeer tot in Merksem en de Oosterweelknoop compacter en verschoven richting haven! Meer groen gered aan ‘t Noordkasteel dus. Maar ook voor Spoor Oost.

Want, nu is alles in gereedheid gebracht om de Hollandse Knoop nog weg te krijgen! Want dat bedreigt leefbare ontwikkelingskansen voor:

  • Een toegangkelijk en leefbaar park op Spoor Oost zonder parking
  • Kronenburg en Ten Eekhove in Deurne-Noord bv. extra groen
  • Het dossier van de Slachthuissite om de bewoners van Den Dam 2060 ruimte, groen, lucht en water te geven.

Wil je meer te weten komen over dit akkoord? Bekijk dan alle info op de website van de 26e Horta-avond van Ringland, Ademloos en Straten-Generaal. Hieronder kan je alvast de presentatie downloaden.