Infoavond Ring Noord op 9 maart 2017 in Rataplan

Waarom een infoavond?

Sinds enkele maanden komen twee elementen samen die Park Spoor Oost en Oostnatie deden besluiten om een infoavond te organiseren. Wat zijn de nieuwe plannen voor Spoor Oost? En hoe zien de verschillende actoren in het Oosterweeldossier o.a. de afwikkeling van de fameuze Hollandse Knoop aan Borgerhout, Deurne en Antwerpen-Dam. Want hoe deze wordt ingevuld heeft een enorme impact op de leefbaarheid van de betrokken Antwerpse districten en leefbaarheid van Spoor Oost. Uit reacties van buurtbewoners weten we dat men te weinig zicht heeft op de plannen. Alles wordt boven onze hoofden te worden beslist. Bewoners zijn ook bezorgd over de impact ervan op de leefbaarheid, mobiliteit, gezonde leefomgeving,…

Om deze broodnodige leemte in te vulen konden we de 3 hoofdtenoren strikken die hun visie voorstellen over dit stuk van de Ring:

  • Vlaamse leefbaarheidsintedant Alexander D’Hooghe
  • Peter Vermeulen van Ringland
  • Manu Claeys van de actiegroep Straten-Generaal.

Vragen die we beantwoord willen zien voor de buurt?

  1. Oosterweel – Ringland – Hollandse Knoop – de Tuinen van Deurne : wat wordt het en kan het anders?
  2. Natuur, luchtkwaliteit, gezondheid, mobiliteit, leefbaarheid : hoe wordt daar rekening mee gehouden
  3. Overkappen: Deel of geheel? Wat is maximaal?
  4. Op de (weeg)schaal van Antwerpen: welke invulling voorziet men voor het noordelijke deel?
  5. En is dit alles op maat van de dichtstbevolkte en minst groene buuten van Antwerpen?

Organisatie van de infoavond
De infoavond is een organisatie van Park Spoor Oost vzw en Oostnatie vzw met steun van het District Borgerhout, buurtcomité Den Dam , Over de Ring, Ringland en Straten-Generaal.