Over ons

De bewonersvereniging zag het licht in maart 2014 als feitelijke vereniging. Vanaf januari 2015 vormde de bewonersvereniging zich om tot een vzw met de naam Park Spoor Oost. In deze structuur staan we sterker om initiatieven te ondernemen om van Spoor Oost een echt park te maken.

Als bewonersvereniging streven we volgende doelen na:

  1. Park Spoor Oost is een bewonersvereniging die haar steentje bijdraagt  aan de levenskwaliteit (in al zijn aspecten zoals milieu, sociaal, …) in de stad Antwerpen. Onze bedoeling is sociaal contact  tussen de buurtbewoners te verbeteren  via vooral kleinschalige initiatieven die zich op straten (of wijken) richten.
  2. Park Spoor Oost zet zich in voor de realisatie van een multifunctioneel park en recreatieve ruimte op de NMBS-site Spoor Oost ten dienste van alle bewoners en districten rondom de site.
  3. Park Spoor Oost zet zich in voor een leefbare, gezonde, ecologische en milieuvriendelijke omgeving ten behoeve van de bewoners in Borgerhout en andere districten.

Onze statuten kan je hieronder downloaden.

 

Download