Persbericht: 170 bezwaarschriften – Advies geeft PSO gelijk – Milieustakingsvordering

Volgend persbericht werd verstuurd naar de pers

In het verleden haalde de bewonersvereniging reeds verschillende keren aan dat de huidige invulling van Spoor Oost (parking & evenementen) nefast is voor de buurt en omwonenden op vlak van gezondheid, mobiliteit en milieu. De vraag tot een park en participatie over de invulling van de site werd door de stad niet ernstig genomen. Als bewonersvereniging willen we nog steeds in dialoog blijven gaan maar moesten we vaststellen dat het stadsbestuur dit niet ernstig neemt en onze legitieme vragen negeert.

Bezwaarschriften

Om die inspraak te vragen, ondersteunden we bewoners bij de opmaak van een bezwaarschrift. Tot 2 april konden bewoners hun bezwaren kenbaar maken. Minstens 170 bewoners – waarvan de bewonersvereniging bericht kreeg – deden dat en tekenden al bezwaar aan tegen de bouwplannen. Het totaal aantal bezwaren kan dus nog hoger liggen. Daarvoor is het wachten op de telling van de stedenbouwkundige dienst.

Advies Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Opmerkelijk, onze bezwaren worden nu ook erkend in een advies van het Vlaams Agentschap voor Zorg & Gezondheid waar de bewonersvereniging inzage in kreeg. Dit advies kwam er in kader van het verzoek tot MER-ontheffing van de stad m.b.t. haar bouwplannen op Spoor Oost. De bewonersvereniging vraagt zich dan ook af wat de kwaliteit en betrouwbaarheid is van het dossier met het verzoek tot MER-ontheffing. Nota bene, dit dossier werd ook geschreven door studiebureau ANTEA die ook in het UPLACE-dossier wordt genoemd. Dit geeft natuurlijk een andere kijk op de objectiviteit van de MER-ontheffing.

Het advies van het ‘Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid’ kan u inkijken via volgende link (klik hier). Concreet bevestigt het agentschap in haar advies tot de bouwplannen dat de stad:

  • De geluids- en luchtnormen worden nu al overschreden op Spoor Oost. Bijkomende activiteiten hebben een bijzondere impact op de gezondheid (slapen, lucht, geluid) van minstens 16.600 omwonenden in een straal van 500m rond Spoor Oost. Bepaalde groepen zoals ouderen, kinderen, zieken zijn bovendien gevoeliger voor deze negatieve effecten. Daarom moeten milderende maatregelen worden genomen. Volgens de bewonersvereniging zijn deze nu nergens voorzien (bv. geluidsmuren, enz…).
  • Men situeert beter elders de parking om meer plaats te geven aan de buurt om zich te kunnen ontspannen. Er is nu al schaarste aan groen. Groen heeft bovendien een preventieve werking en bevordert het fysieke, mentale en sociale welzijn.

Hoe gaat het verder met de bezwaarschriften? De stad Antwerpen moet de bezwaren beantwoorden en de gewestelijk ambtenaar moet nog de definitieve goedkeuring verlenen m.b.t. de bouwvergunning. Pas dan kan de vraag tot vernietiging en schorsing van de bouwplannen starten. De bewonersvereniging zal dit van nabij opvolgen. De bewonersvereniging vindt het dan ook ongeloofwaardig dat de stad al start met werken op de site terwijl nog niet geweten is of de bouwvergunning stand houdt.

Milieustakingsvordering en ingebrekestelling

Zoals reeds aangegeven gaat de bewonersvereniging verder met het verzamelen van bewoners rond een milieustakingsvordering tegen de komst van de Sinksenfoor als een grootschalige hoog dynamische evenement. In totaal stelden zich reeds een 40-tal bewoners (incl. bewonersvereniging) kandidaat. Overigens, tot zondag 12 april kunnen inwoners zich nog steeds mee kandidaat stellen. Ze kunnen hiervoor de bewonersvereniging contacteren via parkspooroost@outlook.com of via onze website meer informatie terugvinden.

De bewonersvereniging wil de milieustakingsvordering inleiden op basis van de officiële afspraken tussen de stad en de foorkramers. Vreemd genoeg  is officieel nog steeds niets geweten wat de concrete afspraken zijn tussen stad en Sinksenfoor (dd. eind februari). Het college respecteert hiermee de openbaarheid van bestuur niet en speelt het spel niet netjes. Gezien de hoogdringendheid kunnen we natuurlijk niet langer wachten en moeten we de procedure inleiden op basis van wat bekend is.

Waarom een milieustakingsvordering?

We argumenteerden eerder dat we niet tegen de Sinksenfoor zijn maar wel dat grootschalige hoog dynamische evenementen zoals de Sinksenfoor de komst van een groene zone of park belemmeren op Spoor Oost. Spoor Oost is als locatie niet geschikt voor de Sinksenfoor. We begrijpen dan ook niet dat in het locatieonderzoek voor de Sinksenfoor geen rekening werd gehouden met buurt, gezondheids- en milieucriteria.

Maar, we willen de foorkramers en stad niet voor blok zetten. Wat zijn onze vragen in grote lijnen?  We vragen dat de Sinksenfoor maar één jaar zal plaatsvinden op Spoor Oost. In deze editie moet de duur van de Sinksenfoor terug verkort worden zoals de vorige editie op de Gedempte Zuiderdokken (eind juni). Zo kunnen buurt en andere organisaties reeds vanaf 1 juli Spoor Oost in gebruik nemen. Ook de openingstijden moeten terug aangepast worden en moeten o.a. de wettelijke normen (bv. geluid,…) constant respecteren zodanig dat de buurt ook de nodige rust kent. Meer details over onze vragen zullen maandag 13 april worden bekend gemaakt.

Timing en stappen in milieustakingsvordering

Op maandag 13 april zullen we de stad effectief in gebreke stellen. Dit is de eerste stap. De stad krijgt dan nog 10 dagen de kans om te reageren of in dialoog te gaan zoals de procedure voorschrijft. Als de stad van deze 10 dagen geen gebruik maakt, ziet de bewonersvereniging en bewoners geen andere optie en zal de milieustakingsvordering worden ingeleid vanaf 23 april voor de bevoegde rechtbank.