Toekomstplannen Spoor Oost

We beginnen het stilaan te vergeten maar er liggen als sinds 2012 kant-en-klare ontwerpen klaar over de mogelijke invulling van Spoor Oost. Verschillende studenten stedenbouw hebben al een masterproef gemaakt over de toekomstige ontwikkeling van Spoor Oost. De voorstellen bieden allemaal verschillende opties waar buurt- en andere belangen worden afgewogen. Uiteraard zijn deze ook nog voor discussie vatbaar.

Belangrijker, er waren dus al plannen waarop het stadsbestuur zich had kunnen richten. En als we naar het huidige plan kijken van Spoor Oost dan is het contrast des te groter tenzij het stadsbestuur direct werk gaat maken van doorgedreven toekomstplannen met de site. Qua timing zien ze dit – op basis van krantenartikels – pas binnen 5 of 7 jaren plaatsvinden.

Het stadsbestuur heeft ook al kennis gemaakt met deze plannen in het verleden. In een toekomstig artikel zal de bewonersvereniging dan ook belichten welke bocht werd  genomen in het dossier. Van eerst een plaats voor werkgelegenheid voor de buurt tot een zuivere betonvlakte voor een stukje park, voornamelijk parking en grote evenementen.

Vooral de boodschap van voormalig stadsbouwmeester Kristiaan Borret over Spoor Oost spreekt boekdelen in het artikel van het Nieuwsblad op 22 maart 2013: “Borgerhout zit dus vooral op een groene, open ruimte te wachten en wil betrokken zijn bij het project. De stadsbouwmeester pleitte dan ook voor een doorgedreven participatief parcours. ‘En niet wanneer het ontwerp al klaar ligt. Nee, we moeten de burger betrekken vanaf het prille begin’, aldus Kristiaan Borret.”. Laat dat nu zijn wat net niet gebeurd is. Een gemiste kans naar tijd en vooral energie.

Maar hieronder vind je stuk voor stuk de masterproeven terug zodat je jezelf kan informeren over deze al bestaande toekomstideeën. Laat je inspireren!

De thesis van Dieter Van De Velde kan je via volgende link bekijken (klik hier).

Download