Waarom een park op de site Spoor Oost?

Waarom een park? Momenteel is Borgerhout een van de minst groene en gezonde districten binnen Antwerpen. Onze vraag is actueler dan ooit door de recente beslissing over het BAM-trace. Die beslissing betekent niet alleen een ingewikkeld en immens verkeersknooppunt in onze buurt. Neen, we verliezen bovendien een deel van het Rivierenhof, een belangrijke groene plek voor heel wat Borgerhoutenaren.

De stad herbekijkt daarenboven de parkinvulling van het Moorkensplein. Borgerhout dreigt dus een hoop groen mis te lopen. De bewonersvereniging Park Spoor Oost wil daarom dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een groen Park Spoor Oost. Een nieuw park verhoogt op korte- en lange termijn de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners, zowel in Borgerhout als in Antwerpen-Noord.

Onderzoeken en studies over een Park Spoor Oost wijzen dit uit als een haalbare kaart. We kijken graag naar het bestaande Park Spoor Noord of het bekende Duitse Emscher Landschapspark als levend bewijs van wat mogelijk is.

Hoe willen we dit bereiken?

  1. Door informatie over de ontwikkelingen op de site onder de aandacht te brengen op onze website, facebookpagina, nieuwsbrief en openbare infomomenten.
  2. Draagvlak creëren en discussie bevorderen onder de inwoners door hen te informeren over de ontwikkelingen op en rond Spoor Oost.
  3. Indien nodig juridische stappen ondernemen als de belangen van de bewonersvereniging en de bewoners niet worden gerespecteerd.